top of page
חבילות נופש בבורגס

חבילות נופש בבורגס

בורגס, בולגריה, היא עיר נופש וקיט, לחופו של הים השחור
בעשור האחרון בורגס הפכה לאחד היעדים המועדפים

חבילות ליעד

נופש בבורגס

בורגס
8.7.24
3.7.24
טיסה+מלון
טיסה+מלון
החל מ-

689 €

נופש בבורגס

בורגס
19.7.24
15.7.24
טיסה+מלון
טיסה+מלון
החל מ-

689 €

נופש בבורגס

בורגס
29.7.24
24.7.24
טיסה+מלון
טיסה+מלון
החל מ-

689 €

נופש בבורגס

בורגס
9.8.24
5.8.24
טיסה+מלון
טיסה+מלון
החל מ-

819 €

נופש בבורגס

בורגס
12.7.24
8.7.24
טיסה+מלון
טיסה+מלון
החל מ-

679 €

נופש בבורגס

בורגס
22.7.24
17.7.24
טיסה+מלון
טיסה+מלון
החל מ-

729 €

נופש בבורגס

בורגס
2.8.24
29.7.24
טיסה+מלון
טיסה+מלון
החל מ-

709 €

נופש בבורגס

בורגס
12.8.24
7.8.24
טיסה+מלון
טיסה+מלון
החל מ-

699 €

נופש בבורגס

בורגס
15.7.24
10.7.24
טיסה+מלון
טיסה+מלון
החל מ-

719 €

נופש בבורגס

בורגס
26.7.24
22.7.24
טיסה+מלון
טיסה+מלון
החל מ-

669 €

נופש בבורגס

בורגס
5.8.24
31.7.24
טיסה+מלון
טיסה+מלון
החל מ-

899 €

נופש בבורגס

בורגס
16.8.24
12.8.24
טיסה+מלון
טיסה+מלון
החל מ-

739 €

bottom of page